Gül Karyaldiz KanalT Anahaber'de konuþtu

Responsive image
AKDEV Baþkaný Gül Karyaldýz, KanalT Anahaber Bülteninde konuþtu. 18 Yaþ sonrasý yetiþtirme yurtlarýndan çýkartýlan gençlerle ilgili projeyi sundu, Bu Projede, devleti ve halký el ele olmaya davet etti.Geri Dön