Basýnda AKDEV

Responsive image
Atatürk Kültür Dayanýþma Eðitim Vakfý baþkaný Gül Karyaldýz ve Vakfýmýzýn faaliyetleri konusunda basýnda çýkan haberdir. Bununla birlikte 3 farklý yazýlý basýnda da Vakfýmýzla ilgili söyleþi ve haberler yayýnlanacaktýr.

Haberi PDF olarak okumak için týklayýn


Geri Dön