Gül Karyaldýz, Tek Rumeli Tv Anahaber'in konuðu oldu.

Responsive image
AKDEV Baþkaný Gül Karyaldýz, perþembe günü saat 18:30'da Tek Rumeli Tv Anahaber'in konuðu olup Yetiþtirme Yurdu sonrasý gençlerin sorunlarý ve bunlar için hazýrladýklarý "Bir Çocuk Dünyayý Deðiþtirebilir" projesinden bahsetti.

Geri Dön