Tüm Öðretmenlerimizin öðretmenler gününü kutluyoruz..

Türkiye Sevdalýsý Tüm Öðretmenlerimizin Öðretmenler gününü kutlar ve bu yolda yürüyen öðretmenlerimize Nazým Hikmet\'in Yürümek isimli þiirini ithaf ediyoruz...

YÜRÜMEK

Yürümek;
yürümeyenleri
arkanda boþ sokaklar gibi býrakarak,
havalarý boydan boya yarýp ikiye
bir mavzer gözü gibi
karanlýðýn gözüne bakarak
yürümek!..

Yürümek;
dost omuzbaþlarýný
omuzlarýnýn yanýnda duyup,
kelleni orta yere
yüreðini yumruklarýnýn içine koyup
yürümek!..

Yürümek;
yolunda pusuya yattýklarýný,
arkadan çelme attýklarýný
bilerek
yürümek…

Yürümek;
yürekten
gülerekten
yürümek…

NAZIM HÝKMET


Geri Dön